KHẢI HOÀN CA HALLELUJA

Đêm huyền linh bỗng rực sáng muôn trùng Tiếng Thiên Thần thăm thẳm tận thiên cung Từ đáy cốc bão bùng Ngài trỗi dậy Cơn say yêu nhân loại đến kỳ cùng Ngày thứ ba nhân loại tỉnh cơn say … Continue reading