NGÔI MỘ TRỐNG ” ĐỨC KITÔ ĐÃ PHỤC SINH” HALLELUJA! (Thơ)

Kể em nghe chuyện về ngôi mộ trống
Vì kẻ chết đã sống lại thật rồi
Ánh hào quang vượt trội bước lên ngôi
Ngài quyền uy đã ngồi trên cõi chết

Lũ âm mưu tà quyền đã quy kết
Ghép tội khiên giết chết Ngài, nhục thay!
Sợ sự thật chẳng dám bắt ban ngày
Chờ đêm xuống phản Thầy tên bán Chúa

Chỉ vì tiền tham nhũng thật nhiều của
Đày dân tộc tàn úa khắp giang san
Dân đau khổ ngợp trời tiếng oán than
Đám cầm quyền dối gian làm hại nước

Ngài đã nói lời thật làm cản bước
Tội tà quyền bán nước để vinh thân
Tội xấu xa bắt nạt kẻ cơ bần
Tội quan liêu coi dân là nô lệ

Chúng ăn chơi biến xã hội tồi tệ
Tội tày trời luật lệ biến thành quen
Cả giang sơn nhìn vào thấy tối đen
Nên Ngài đến dọi đèn soi ánh sáng

Vạch trần ra hình dáng lũ gian manh
Đem lời ngay nói thẳng giữa thiên thanh
Lũ gian manh loanh quanh tìm lối thoát
Cấu kết nhau dứt khoát sẽ giết Ngài

Chúng cho tiền mua chuộc những tay sai
Bày cáo gian hại Ngài trong bóng tối
Tung tiền ra cho Giuđa dẫn lối
Là môn đệ gian dối bán cả Thầy

Dẫn theo cả một bầy những lâu la
Ngài biết trước nên ra cho chúng bắt
Tên Giuda giả đò hôn lên mặt
Dấu hiệu này sắp đặt trước từ lâu

Chuyện xảy ra ở trên núi vườn dầu
Lúc nửa đêm nguyện câu Ngài dâng hiến
Như của lễ toàn thiêu được thăng tiến
Cứu muôn người qua biển đời nhớp nhơ

Ngài hy sinh để muôn họ được nhờ
Ngài tử nạn ba giờ ngày thứ sáu
Trên Thánh Giá Trời-Đất nổi cơn đau
Rung chuyển lên đậm màu của tăm tối

Ngày thứ ba Ngài sống lại mở lối
Tỏ vinh quang sáng chói Đấng Phục Sinh
Đấng Kitô con Chúa Cả Thiên Đình
Ngài Khải Hoàn Quang Vinh “Ngôi Mộ Trống”.

23.04.2011 Thanh Sơn

Comments are closed.