ĐÊM CỨU CHUỘC 2

Đêm thinh lặng bao trùm cả trái đất
Từ khi Ngài được cất khỏi lên cao
Máu và nước trái tim chảy dạt dào
Rửa nhân gian bằng “Máu Đào Chí Thánh”
Đêm tĩnh mịch, đêm dương gian giá lạnh
Đêm Lâm Bô tỏa rạng Ánh Sáng hồng
Đêm cứu chuộc cả ngục tù tổ tông
Đêm tỉnh bừng bao trông Ngài mãi đợi
Ôi Thiên Tử! chí ái cao vời vợi
Cứu muôn loài thế giới khỏi tội khiên
Nhờ hy tế chính là Máu Thánh Chiên
Xóa cả đi lụy phiền ngàn xưa cũ
Lạy Thiên Chúa Ngài là chủ vũ trụ
Xóa nỗi sầu ủ rũ chuyện ngày xưa
Tình yêu Ngài diễn tả mấy cho vừa
Con qùy đây thân thưa Ngài tất cả
Đêm huyền linh xác Ngài trong mồ đá
Linh hồn con tơi tả giữa ba thù
Trong hãi sợ mắt mở vẫn như mù
Ngài ngồi đó khiêm nhu con chẳng thấy
Lạy Thiên Tử! linh hồn con run rẩy
Tảng đá kia, ai đẩy mở toang ra
Trong thinh không muôn thiên thần hòa ca
Bản hợp xướng loan xa Ngài bất tử.
Trầm Hương Thơ 30.03.2013

Comments are closed.