CHUYỆN TÌNH HOA MÀU TÍM (Thơ)

                                    Kể em nghe chuyện tình Hoa màu tím

Màu hoa sim che kín cả không gian
Chết vì Yêu hy sinh chẳng phàn nàn
Giờ kỷ niệm hai ngàn năm vẫn nhớ

Trái tim kia quằn quại như tan vỡ
Máu trào dâng, tháo gỡ tội nhân gian
Ánh mắt buồn sâu thắm nối cung đàn
Bằng Máu Thánh tuôn tràn kết Trời-Đất

Máu Thánh Giá, Cực Trọng, vươn sức bật
Cả dương gian, động đất, phủ ánh dương 
Ngục tổ tông, mở tung, cửa con đường
CHÀNG uy phong, qủy vương, còn phủ phục

Bao tội nhân CHÀNG cứu ra khỏi ngục
Nhờ mối tình vạn phúc đã hy sinh
Gôn-go-tha đi hết con đường tình
Chết vì yêu, Quang Vinh ”CHÀNG” rực rỡ

Hoa ty-gôn bên đồi tim tan vỡ
Máu trào tuôn nhắc nhở mối tình si
CHÀNG cho đi nhưng chẳng đòi hỏi gì
Tình muôn thuở khắc ghi đẹp Thánh sử

 
Ôi Chí Thánh! chính CHÀNG là “THIÊN TỬ”
Xuống làm người bởi “Thánh Nữ Đồng Trinh” 
CHÀNG GIÊSU đi hết con “Đường Tình”
Là con một của chính THIÊN CHÚA CHA

Đã xuống thế hy sinh giải thoát ta
 Bằng mối tình ngọc ngà “Hoa Màu Tím“.

22.04.2011 Thanh Sơn

Comments are closed.