HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

Thứ năm Tuần Thánh nhiệm mầu
Tiệc Ly hiến tế bắt đầu nơi đây
Nêu gương khiêm hạ từ Thầy
Ngài liền cúi xuống cởi giầy rửa chân

Lau khô phục vụ ân cần
Hôn lên tất cả bàn chân lạc đường
Thầy trao tất cả tình thương
Trái tim chí ái chẳng vương tội đời

Tấm gương chỉ bảo tuyệt vời!
Trao cho môn đệ những lời biệt ly
Vì Thầy sắp sửa ra đi
Yêu thương giữ lấy từ bi làm đầu.

Ngài lập “Bí Tích” nhiệm mầu
Tay cầm “Bánh Rượu” ngước đầu dâng Cha
Lời truyền “Bánh Rượu” ban ra
Đây là “Máu Thịt” chính là ta đây

Hãy cầm lấy chính Mình Thầy
Hãy làm và nhớ việc này đến Ta
Bây giờ Thầy sắp đi xa
Thầy về cùng với Chúa Cha trên trời

Đây là “Bí Tích” tuyệt vời!
Thần Lương nuôi sống cõi đời ơn khôn
Hãy năng nhận lãnh nuôi hồn
Kết hiệp cùng Chúa là mộn đệ Thầy

Ngài còn dặn cứ dấu này
Người ta nhận biết đạo Thầy thật mau
Anh em “hãy thương yêu nhau”
Đây là lời cuối cùng sau về trời.

Trầm Hương Thơ 28.03.2013

Comments are closed.