Suy Niệm Lời Chúa 22/03/2013

THỨ SÁU TUẦN 5 MC Ga 10,31-42 HÀNH ĐỘNG ĐỨC TIN “Hãy tin vì các việc tôi làm.” (Ga 10,38) Suy niệm: Cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và người Do Thái ngày càng gay gắt đến độ họ không … Continue reading

Suy Niệm Lời Chúa 21/03/2013

THỨ NĂM TUẦN 5 MC Ga 8,51-59 TIN CHÚA GIÊSU SẼ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI “Ông Ápraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: ‘Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải … Continue reading