Suy Niệm Lời Chúa 20/03/2013

Thứ tư tuần 5 mc Ga 8,31-42 Sự thật – thật sự “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải … Continue reading