Lẽ Sống 16/03/2013

Cuộc Săn Thỏ Ðức hồng Y Carlo Martini, nguyên viện trưởng trường Kinh Thánh tại Roma và hiện là tổng giám mục Milano bên Italia, đã ghi lại trong quyển chú giải về Phúc Âm Thánh Gioan, câu chuyện sau … Continue reading

Hạnh Các Thánh 16/03/2013

Thánh Clement Mary Hofbauer (1751 – 1820) Có thể gọi Thánh Clement là vị sáng lập thứ hai của dòng Chúa Cứu Thế, vì chính ngài là người đã đem tu hội của Thánh Alphôngsô Liguori đến với người dân … Continue reading