SA MẠC HỒNG

Mùa Chay, MC.1, 12-15 NGÀI       là Thiên Tử hạ mình LÀ            con THIÊN CHÚA uy linh vô bờ THIÊN     Đàng, dưới thế phụng thờ TỬ           thần phủ phục từng giờ xin tha HẠ           thân  xuống thế vì ta MÌNH       Ngài gánh tội xin … Continue reading

ĐỪNG TỰ XEM MÌNH LÀ QUAN TRỌNG

Đức cố Giáo Hoàng Gioan 23 kể lại một kinh nghiệm độc đáo của đời mình như sau: “Lúc tôi mới được bầu làm Giáo Hoàng để lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ, tôi rất lo lắng và sợ hãi … Continue reading

Lịch sử mùa Chay

Mùa Chay là thời gian đặc biệt để cầu nguyện, sám hối, hy sinh và làm việc lành để chuẩn bị mừng lễ Phục sinh. Muốn canh tân phụng vụ Giáo hội, Hiến pháp về Phụng vụ Thánh của Công … Continue reading

VỊ GIÁO HOÀNG TRONG TƯƠNG LAI

Trong những ngày vừa qua biết bao bài viết phỏng đoán các Đức Hồng Y sẽ bầu một vị lên làm Giáo Hoàng từ Phi Châu, hoặc Á Châu, hoặc Bắc Mỹ hay Nam Mỹ. Có người lại bảo chắc … Continue reading

Suy Niệm Lời Chúa 04/03/2013

TRUYỀN GIÁO, MỘT ĐÒI BUỘC “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4,24) Suy niệm: Loan báo Tin Mừng đã khó khăn, loan báo Tin Mừng cho người nhà hay người thân thuộc, đồng … Continue reading

Lẽ Sống 04/03/2013

Các Con Hãy Nên Trọn Lành! Người ta kể lại rằng thánh Antôn ẩn tu đã tìm đến gặp một người thợ giày, vì nghe đồn rằng người thợ giày này có một đời sống đạo đức lạ thường. Ðể … Continue reading

Hạnh Các Thánh 04/03/2013

Thánh Casimir (1458 – 1483) Casimir lớn lên trong một thế giới mà đó không phải là cuộc đời ngài mong muốn. Là hoàng tử Ba Lan, con trai thứ hai của Vua Casimir IV và Hoàng Hậu Elizabeth của … Continue reading