Suy Niệm Lời Chúa 03/03/2013

CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC – C Lc 13,1-9 NẾU KHÔNG SÁM HỐI…! “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn những người Galilê khác sao?… Không phải thế đâu; nhưng … Continue reading

Lẽ Sống 03/03/2013

Vàng Bạc Trong Tro Bụi Trong kinh điển Phật giáo, có ghi lại câu chuyện ngụ ngôn như sau: Có một người giàu có và tham lam nọ bỗng thấy tiền bạc của cải của mình biến thành tro bụi. … Continue reading

Hạnh Các Thánh 03/03/2013

Thánh Katharine Drexel (1858 – 1955) Nếu cha bạn là một ông chủ ngân hàng quốc tế và bạn có xe lửa riêng, có lẽ khó để bạn bị lôi cuốn đến những công việc tình nguyện cho người nghèo. … Continue reading

HẠT BỤI MÙA CHAY

Mùa Chay khởi đi với thứ Tư Lễ Tro, người người tín hữu trên khắp năm châu cúi đầu nhận hình thánh giá bằng dấu tro ghi trên trán. Mùa Chay cũng nhắc nhở người tín hữu, dưới lăng kính … Continue reading