Suy Niệm Lời Chúa 28/02/2013

THỨ NĂM TUẦN 2 MC Lc 16,19-31 HỐ NGĂN CÁCH “Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con… bên đó có qua bên chúng ta đây … Continue reading

Lẽ Sống 28/02/2013

Nụ Cười Của Bà Sarah Kinh thánh thuật lại rằng, khi bà Sarah, vợ của tổ phụ Abraham, một lão bà gần đất xa trời, được Chúa cho biết là sẽ cưu mang và sinh con, bà đã có một … Continue reading

Hạnh Các Thánh 28/02/2013

Thánh Grêgôriô II (c. 731) Sinh ở Rôma, ngay từ khi còn trẻ Grêgôriô đã dính dáng đến công việc của Giáo Hội. Chính Thánh Giáo Hoàng Sergius I là người nhận thấy những đức tính cao quý nơi người trẻ … Continue reading