Suy Niệm Lời Chúa 27/02/2013

THỨ TƯ TUẦN 2 MC. Mt 20,17-28

UỐNG CHÉN THẦY SẮP UỐNG

Bà mẹ các con ông Dêbêđê thưa với Chúa: “Xin Thầy cho truyền hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả, trong nước Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,21-22)

Suy niệm: Đã ba lần Chúa tiên báo về cuộc khổ nạn của Chúa, thế mà các tông đồ vẫn nhìn Nước Trời như một vương triều trần thế. Không phải ngẫu nhiên mà hai tông đồ này xin chỗ ngồi danh dự hai bên tả hữu của Chúa Giê-su. Giữa các môn đệ có một chiến tranh lạnh ngấm ngầm xuất phát từ quan niệm công thần đã ngự trị trong tâm tư họ từ lâu: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con được gì bù lại?” (Mc 10,28): họ khao khát quyền lợi, quyền lực. Chúa Giêsu đã khó khăn lắm mới đổi được não trạng của các tông đồ: Họ muốn được chung phần với Ngài trong vinh quang, điều đó cũng tốt thôi nếu đó là ý muốn của Chúa Cha; nhưng liệu họ có dám dự phần với Ngài trong đau khổ, trong chén đắng, trong cái chết gần kề của Ngài không?

Mời Bạn: Bạn sẽ trả lời thế nào nếu Chúa hỏi bạn câu hỏi đó? Bạn có tâm tình nào khi phục vụ giáo xứ, phục vụ anh chi em? Bạn dám chấp nhận quên mình, không tìm tiếng khen, hay chút lợi lộc. Sống đạo, bạn không chờ đợi được một chỗ ngồi cao, nhưng mong được ban một chỗ thật gần bên Chúa.

Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh, kết hợp với Chúa Giêsu chịu khổ nạn trên Thánh Giá để xin ơn hoán cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con can đảm, dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn, nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người theo gương khiêm hạ của Chúa, và theo Chúa trên con đường thánh giá Chúa đã đi qua.

Comments are closed.