Suy Niệm Lời Chúa 27/02/2013

THỨ TƯ TUẦN 2 MC. Mt 20,17-28 UỐNG CHÉN THẦY SẮP UỐNG Bà mẹ các con ông Dêbêđê thưa với Chúa: “Xin Thầy cho truyền hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả, trong … Continue reading

Lẽ Sống 27/02/2013

Ðám Ðông Dưới Chân Thập Giá Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh họa Rembrandt, người Hòa Lan, sống vào thế kỷ 17, đó là bức tranh “Ba Thập Giá”. Nhìn vào tác phẩm, ai cũng bị … Continue reading

Hạnh Các Thánh 27/02/2013

Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi (1862) Phanxicô, sinh trưởng trong một gia đình có đến 12 người con, và ngài mồ côi mẹ khi mới bốn tuổi. Phanxicô được các cha dòng Tên dạy dỗ, và sau hai … Continue reading