Suy Niệm Lời Chúa 25/02/2013

Lc 6,36-38 nhân từ như cha nhân từ “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36) Suy niệm: “Chúng ta cầu xin lòng Chúa nhân từ; lời cầu nguyện ấy cũng … Continue reading

Lẽ Sống 25/02/2013

Dân Thành Athènes Ngày kia, triết gia Esopos người Hy Lạp ngồi bên vệ đường trước cổng thành Ethènes. Một người khách lạ tình cờ đi qua dừng lại hỏi ông như sau: “Dân thành Athènes như thế nào?”. Triết … Continue reading

Hạnh Các Thánh 25/02/2013

Chân Phước Sebastian ở Aparicio (1502 – 1600) Những con đường và nhịp cầu mà Chân Phước Sebastian xây dựng thì nối liền nhiều chỗ thật xa cách. Nhịp cầu sau cùng ngài hoàn tất là giúp người ta nhận biết … Continue reading