BẾN BỜ TÌNH YÊU

Đêm khuya thinh lặng như tờ, Tiếng lòng thao thức rộn mơ ngày về. Nước Trời phúc thật bến quê, Đi theo chính Đạo nguyện thề sống ngoan. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi. 1) Chúa … Continue reading

Suy Niệm Lời Chúa 24/02/2013

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – CLc 9,28b-36 Hiến Mình để biến hình Và từ trong đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người.” (Lc 9,35) Suy niệm: … Continue reading

Lẽ Sống 24/02/2013

Không Khí Trong kho tàng văn chương Ấn giáo, có ghi lại câu chuyện như sau: Có một đệ tử đến thưa với vị linh đạo của mình: “Thưa thầy, con muốn gặp Chúa”. Vị linh đạo chỉ đáp trả … Continue reading

Hạnh Các Thánh 24/02/2013

Chân Phước Luca Belludi (1200 – 1285) Năm 1220, khi Thánh Antôn rao giảng cho cư dân ở Padua thì một thanh niên thuộc dòng dõi quý tộc, là Luca Belludi, đã đến với thánh nhân và xin được theo … Continue reading