Đừng lấy dối trá làm lẽ sống

Aleksandr Solzhenitsyn (Thái Phục Nhĩ dịch) Mon, 02/18/2013 – 12:41 Con đường của chúng ta là không tự nguyện ủng hộ bất kì sự dối trá nào. Khi chúng ta đã biết bản chất của hư ngụy ở đâu, thì chúng ta … Continue reading

Suy Niệm Lời Chúa 20/02/2013

Lc 11,29-32 SÁM HỐI “Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì … Continue reading

Lẽ Sống 20/02/2013

Giáo Ðường Văn hào Aleksandr Solzenicyn đã ca tụng những ngôi giáo đường bằng những vần thơ như sau: “Thư thái trên sườn đồi, ngạo nghễ trên những ngọn núi cao, hãy ẩn mình trong những dòng sông sâu, những … Continue reading

Hạnh Các Thánh 20/02/2013

Chân Phước Jacinta and Francisco Marto (1910-1920; 1908-1919) Trong quãng thời gian từ 13 tháng Năm đến 13 tháng Mười 1917, ba trẻ chăn chiên người Bồ Ðào Nha ở Aljustrel đã được thấy Ðức Bà hiện ra ở Cova … Continue reading