Tránh cướp giựt

CN 1 Mùa Chay (Lc 4:1-13) Ăn cướp thì có nhiều dạng, nhưng càng tinh vi thì càng nguy hiểm, nguy hiểm nhất là kiểu ăn cướp trong đó người bị cướp không biết mình đang bị cướp. Tin Mừng … Continue reading

LÀM CHO CHÍNH CHÚA

Suy Niệm Lời Chúa 18/02/2013 THỨ HAI TUẦN 1 MC Mt 25,31-46 LÀM CHO CHÍNH CHÚA “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người… Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ … Continue reading

Hai Biển Hồ

Lẽ Sống 18/02/2013 Palestina có tới hai biển hồ… Hai biển hồ này hoàn toàn khác nhau. Một biển hồ thường được gọi là biển hồ Galilêa. Ðây là một biển hồ rộng lớn với nước trong xanh mà người ta … Continue reading