ĐIỀU LỰA CHỌN CƠ BẢN

Suy Niệm Lời Chúa 14/02/2013 THỨ NĂM TUẦN 5 TN Th. Syrilô, đan sĩ và Mêtôđiô, giám mục Lc 9,22-25 ĐIỀU LỰA CHỌN CƠ BẢN “Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay phải thiệt … Continue reading

Hạt Thóc Dâng Tặng Ðức Vua

Lẽ Sống 14/02/2013 Có lẽ chúng ta đã có dịp đọc bài thơ sau đây của đại thi hào Tagore: “Có một người hành khất ngồi bên vệ đường. Hôm đó, Ðức Vua sẽ ngự giá đi qua ngôi làng. Người … Continue reading