Những Kho Tàng Quý Giá

Lẽ Sống 12/02/2013 Giá trị của những đồ cổ thường gia tăng với thời gian. Dạo tháng 5 năm 1990, một chiếc xe Rolls Royce do Anh Quốc chế tạo năm 1907 đã được bán đấu giá là 2,860,000 đô la … Continue reading