Blogger Lê Anh Hùng vừa ra khỏi trại tâm thần Hà Nội

VRNs (05.02.2013) – Hà Nội – Blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết: “10h18′ – Anh Lê Anh Hùng đã được trả tự do. Những người đi đón gồm: mẹ Lê Anh Hùng, Ngô Nhật Đăng, Lê Dũng, Lã Dũng, Ngọc “Tây Hồ”, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy. Vừa ra khỏi trại là Lê Anh Hùng đã đòi mặc áo NO-U ngay, như vậy có thể LAH chưa bị tiêm thuốc “lú”. Tuy nhiên, cũng xin khuyến cáo gia đình nên kiểm tra lại kỹ cho chắc ăn”.

Nguồn: Ba Sàm và các trang mạng

Comments are closed.