Loạn chó chết…!!!

: Ông hay lên mạng, thấy bây giờ buôn gì thì lãi nhất ?

Sự: Buôn chó chết ông ạ !

Lý: Ông cứ đùa ?

Sự: Tôi không đùa, hiện nay nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có chó chết, rồi có cả quan chức chó chết nữa !
Lý: Sao lại quan chức chó chết ?


Nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có…chó chết !
Ảnh: Internet

Sự: Quan chức chó chết chính là bọn “cẩu quan” tham ăn, sa đọa, trước kẻ cướp thì hèn hạ ngậm miệng đến thảm hại, không dám sủa lên một tiếng, còn với nòi giống thì lại hành hạ, cắn xé !

Lý: Thế thì loạn đến nơi rồi còn gì ?

Sự: Đúng vậy, loạn chó chết !

Nguồn Sơnthithư

Comments are closed.