Cái chúng tôi ê ẩm ….

 

Những dòng thơ thật đau lòng của Nhà thơ Đỗ trung Quân .

Các Anh bẻ quặt tay tôi

Dẩu gì
Cũng không đau lắm
Các Anh thúc cù chỏ vào hàm tôi
Thú thật cũng không đau lắm
Các Anh đạp vào mặt tôi

Dẫu gì
Cũng không ê ẩm lắm
Các Anh dúi chúng tôi vào xe

Thú thật
Chỉ ngồi chật một tí
Các Anh kẹp cổ, lên gối tôi

Dẩu gì
Cũng chỉ bầm dập một chút
Cái chúng tôi đau, rất đau
Cái chúng tôi bầm dập
Cái chúng tôi ê ẩm

Chính là :
Các anh thay mặt kẻ cướp nước
Bon cướp biển
Bẻ tay, đánh đập, bắt bớ, đàn áp
Chính đồng bào mình . 

Đỗ Trung Quân

 

Comments are closed.