ĐỪNG IM TIẾNG !!!

Quê Hương tôi có còn hình chữ S?
Hay bây giờ chúng đục khoét toang hoang?
Từ Cà Mau có còn đền Bắc Quan?
Hay đã mất đi phần nào Đất Nước?

Tôi nhìn thấy miền Bắc ngắn hơn trước
Người nước “Lạ” được rước về Quê Hương
Xe nước “Lạ” sao nay chạy đầy đường?
Chúng cướp thác “Bản Giốc” loài gian trá

Người “Xứ Lạ” trên Trường Sơn khai phá
Rừng đầu nguồn người “Lạ” phá tự do
Những mỏ qúy chúng đào khoét hét hò
Trong thị thành phố “Lạ” đầy khắp ngõ

Chúng ngồi trên chửi mắng và chỉ trỏ
Bắt dân tôi phải bỏ đất cha ông
Bao công lao tổ tiên đã vun trồng
Mấy ngàn năm cho đồng bào tôi ở

Bỗng hôm nay! dân “Lạ” bắt tháo giỡ
Hỡi các anh! sao nỡ đuổi dân đi?
Ngoảnh lại xem! bộ chính trị làm gì?
Sống vô thần chuyên mị dân, tranh chức

Cúi gầm mặt để làm việc thất đức
Nước bán dần tới vực thẳm nguy nan
Chèn ép dân cướp đất thật dã man
Luật rừng rú cướp càn như thảo khấu

Bộ chỉ huy ôi! một lũ đầu gấu
Mặt trơ lì còn biết xấu là chi
Cướp thật nhiều tài sản để chuyển đi
Cho riêng mình thương gì dân đói khổ

Dân ra biển thì “tàu lạ” gông cổ
Cướp cả ghe như ở chỗ không người
Máu dân chài chảy từng dòng thắm tươi
Vì “tàu lạ” bắn người Việt nhộm đỏ

Hải quân Việt chỉ được lệnh đứng ngó
Thật nhục qúa! Việt Nam đó hay sao?
Còn đâu nữa Hưng Đạo Vương thuở nào
Quang Trung hỡi! uất hận cho Tổ Quốc

Lũ bán Nước hùa với giặc một giuộc
Máu lệ trào khi Tổ Quốc lâm nguy
Phải đứng lên không thể mãi lụy qùy
Phải lên tiếng “chí nguy” đừng im tiếng.

Thanh Sơn

Nguồn: http://chaobuoisang-ts.blogspot.com/

Comments are closed.